Minimummotorstørrelse på A2 skolecykler nedsættes fra 400ccm til 250 ccm

Oprettet d. under Færdselsstyrelsen (Teknik)

Minimummotorstørrelse på A2 skolecykler nedsættes fra 400ccm til 250 ccm
  • Minimummotorstørrelse på A2 skolecykler nedsættes fra 400ccm til 250 ccm
  • Indføres fra 1. november 2020

 

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2020/612 af 4. maj 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

  • Bilag II til direktiv 2006/126/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

  • Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. november 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar