Udstødningsstøj - hvor meget må jeg? og hvordan måles det?

Oprettet d. under Færdselsstyrelsen (Teknik)

Udstødningsstøj - hvor meget må jeg? og hvordan måles det?

kilde: https://fstyr.dk/da/-/media/FSTYR-lister/Publikationer/Vejledning-om-syn-af-k%C3%B8ret%C3%B8jer.pdf

 Støj i relation til registreringstidspunkt.

 

Gældende regel for motorcykel og knallert i forordning 168/2013/EU

Før 01.01.17: Som alternativ kan for motorcykel benyttes målemetoden fastsat i direktiv 97/24/EØF med senere ændringer.

 

Før 01.04.04: Målemetoden for motorcykel og stor knallert er fastsat i direktiv 78/1015/EØF med senere ændringer.

 

Før 01.10.90: Målemetoden for motorcykel er fastsat i direktiv 78/1015/EØF.

 

 

Før 01.10.82: Målemetoden er fastsat i Detailforskrifter for Køretøjer 1982.

84  dB(A) for motorcykler med 2 takts motor

88 dB (A) for motorcykler med 4 takts motor

 

Før 01.07.69

Ingen absolut støjgrænse.

Se mere her: https://mff-dk.dk/nyheder-om-lovregler-for-motorcykler/36-tema-udstoedningsstoej---motorcykler-fra-foer-1969-hvad-er-reglerne/

 

 

 

 

Målemetoder

11.01.001 Støjmålemetode I (kørselsmåling)

b) for motorcykel og knallert i forordning 168/2013/EU og dens gennemførelsesforanstaltninger.

1.01.002 Støjmålemetode II (7 m-standmåling)

11.01.004 Støjmålemetode IV (nærfelt - standmåling)

(1) Lydtrykket måles i højde med udstødningsåbningen, dog ikke lavere end 0,2 m over vejbanen.

Mikrofonplacering og mindste måleplads

Mikrofonen rettes mod udstødningsåbningen og placeres i en afstand af 0,5 m fra denne.

Mikrofonens akse skal være parallel med vejbanen og danne en vinkel udad på 45° ± 10° med udstødningsåbningens retning, jfr. ovenstående figur. Har køretøjet flere udstødningsåbninger, og den indbyrdes afstand mellem disses centre ikke overstiger 0,30 m, måles lydtrykket fra den udstødningsåbning, der er nærmest køretøjets kontur (for motorcykel og knallert dog bortset fra styret) eller er højest over vejbanen.

Overstiger den indbyrdes afstand 0,30 m, måles særskilt for hver åbning, og kun den største værdi tages i betragtning.

For køretøj med lodret udstødningssystem anbringes mikrofonen lodret ud for og i højde med udstødningsåbningen i en afstand af 0,5 m fra den af køretøjets sider, som er nærmest udstødningsåbningen.

Det omdrejningstal, der blev benyttet ved fastsættelsen af støjniveauet ved stand måling, fremgår af bilens typegodkendelse eller DMR. For visse køretøjer, f.eks. brugt importerede køretøjer, der er godkendt efter forenklet praksis, foreligger dog oftest ikke oplysninger om stand støj (støjniveau med tilhørende motoromdrejningstal). For e-godkendt quadricykel, 3-hjulet bil, motorcykel og knallert fremgår oplysningerne af fabrikationspladen med e-nummeret.

(2) Målingen foretages gennem en kort periode ved det fastsatte motoromdrejningstal fulgt af hele decelerationsperioden til tomgang, efter at speederen (gashåndtaget) hurtigt er bevæget til tomgangsstillingen.

(3) Der skal foretages mindst tre målinger for hvert målested. Som måleresultat for den enkelte måling regnes den aflæste maksimalværdi afrundet til nærmeste hele antal decibel.

Køretøjets støjniveau er det højeste måleresultat af tre på hinanden følgende målinger, idet intet måleresultat må afvige mere end 2 dB(A) fra et af de øvrige.

11.01.005 Måleplads

(1) Målepladsen skal være jævn og vandret med belægning af asfalt eller beton. Overfladen skal være af en sådan beskaffenhed, at støjen fra dækkene ikke har indflydelse på måleresultatet.

(2) Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj, skal være mindst 10 dB(A) lavere end det målte lydtryk.

11.01.006 Måleapparat

(1) Lydtrykmåleren skal opfylde bestemmelserne i meddelelse nr. 179 fra Den internationale elektroniske Kommission (IEC). .

11.01.007 Målebetingelser

(1) Støjmåling skal foretages

a) med driftsvarm motor,

b) i klart og roligt vejr, og

c) med køretøjet ved tjenestevægt.

 

 

 


Kommentar(er) 11

 • Lars
  Lars

  Hmm kan ski ikke hitte ud af det der skidt hvordan finder man ud af om ens VFR fra 91 larmer for meget ??

  Svar

 • Jens Erik Rasmussen
  Jens Erik Rasmussen

  hvordan er loven i England

  Svar

 • Jens Erik Rasmussen
  Jens Erik Rasmussen

  hvordan er loven i England

  Svar

 • lars colding
  lars colding

  skal man have dbkiller

  Svar

 • Torben Schou Pedersen
  Torben Schou Pedersen

  Det kan vel ikke være ligegyldigt, hvor mange omdrejninhger motoren går med, når der måles udstødningsstøj på motorcykler. Hvad er reglerne for det?

  Svar

 • Boe Liedicke
  Boe Liedicke

  er igasng med a syne min gamle shovelhead fra 1972, jeg kan ikke lige helt finde ud af hvor meget den må larme.

  Svar

 • Murat Uysal
  Murat Uysal

  Hvordan skal den forståes ? Jeg har en hd Street glide fra 2015 er det så 80 DB ?

  Svar

 • Allan Poppe
  Allan Poppe

  Hej Vedrørende ovenstående i teksten ( Før 01.07.69 Ingen absolut støjgrænse) Hvordan skal man tolke det i DB :-) ? Mvh.. Allan

  Svar

 • Henrik Therkildsen
  Henrik Therkildsen

  Hej. Ved I, hvor jeg kan få foretaget en støjmåling af min Harley Davidson Softtail fra 1988?. Mange tak for hjælpen. Mvh Henrik Therkildsen Mobil 31381220

  Svar

Skriv din kommentar