Bekendtgørelse for køreuddannelse til motorcykel træder i kraft den 1. juli 2020

§ 1. Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori A1, kategori A2 eller
kategori A skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til motorcykel,der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.


§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.


Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1295 af 27. november 2017 om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) ophæves.
Stk. 3. Elever, der har påbegyndt køreuddannelsen før den 1. juli 2020, kan afslutte uddannelsen og aflægge køreprøve efter de hidtil gældende regler frem til udgangen af december 2020.