| |

Information fra færdselsstyrelsen

Nu starter motorcykel-sæsonen: Det skal du vide om støjmålinger Foråret banker på, og med de lunere temperaturer er det tid til at lufte motorcyklerne. Når du 1. marts igen kører ud på din motorcykel, kan du møde Færdselsstyrelsen til vejsidesyn, der kan lede til en støjmåling. Når motorcyklisterne nyder foråret og sommeren på de danske…

Hvad er op og ned i al den støj om vejsidesyn?

Der har været alt for meget mystik om denne lovgivning – som har skabt helt unødig bekymring i motorcykelkredse. Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF) satte sig for, allerede i foråret 2022 som optakt til den nye sæsson, at afholde møde med de relevante myndigheder om dette tema: Vejsidesyn af Motorcykler. Færdselsstyrelsen kunne af personalegrunde desværre ikke…

Tema UDSTØDNINGSSTØJ – Motorcykler fra før 1969 hvad er reglerne?

Udfordring for denne kategori: Vi spurgte på Færdselsstyrelsen og svaret kommer her: Vedrørende støjregler for motorcykler fra før 1969 (det er 1. juli 1969, der er skillelinjen). For disse ældre motorcykler (og biler) var der ikke et specifikt støjkrav, og derfor foreligger der heller ikke nogle målinger for disse. Så man kan ikke se noget…

Er min E. godkendte udstødning altid lovlig? Og et godt tip om Carbon dæmpere…

Svaret er ja – og nej, og forklaringen kommer her: Første step er, at fastslå om den er lovlig på din motorcykel og her gælder det om E nummeret er det rigtige. Hvor kan du få det oplyst? Hos producenten,importøren eller forhandleren af det mærke du har monteret. Har du købt den brugt så tag…

Motorstørrelse på køreskole motorcykel kategori A2

Motorstørrelse på motorcykel til køreskolebrug A2 kan være mindre end 400cc Færdselsstyrelsen dispenserer fra kravet om, at motorcyklen i forbindelse med øvelseskørsel og til den praktiske prøve til kategori A2 (mellemstor motorcykel) skal have en slagvolumen på mindst 400 cm³, hvis den er drevet af en forbrændingsmotor. Dispensationen betyder, at motorcyklen til øvelseskørsel og den…

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. BEK nr 855 af 11/06/2020

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. Sådan her forventes din motorcykel teknisk at se ud ifølge den nyeste bekendtgørelse! Kapitel 1 Bestemmelser for alle køretøjer § 1. Ethvert køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det…

Hvor kan jeg søge information om min motorcykel?

Har du en ældre motorcykel og gerne vil se hvilken lyd den er godkendt med, skal du have fat i typeattesten. Hvilke køretøjer kan du ikke finde: Nyere køretøjer er ofte EU-typegodkendte. Dette kendetegner sig ved, at der på registreringsattesten i rubrikken “Type-godkendelsesnummer” er anført et EU-typegodkendelsesnummer f.eks. e1*2007/46*0312*03, e4*168/2013*01155*08 eller e24*167/2013*0022*01. Godkendelser udstedt før…