Lov om bøder for støj -ikrafttrædelse 01.01.2020

Hvad er lovgrundlaget?

Bødestørrelsen som angivet pr.01.01.2020