Nyheder Færdselsstyrelsen (Teknik) Lovstof om motorcykler

Information fra færdselsstyrelsen

Nu starter motorcykel-sæsonen: Det skal du vide om støjmålinger Foråret banker på, og med de lunere temperaturer er det tid til at lufte motorcyklerne. Når du 1. marts igen kører ud på din motorcykel, kan du møde Færdselsstyrelsen til vejsidesyn, der kan lede til en støjmåling. Når motorcyklisterne nyder foråret og sommeren på de danske…

Færdselsstyrelsen (Teknik)

Hvad er op og ned i al den støj om vejsidesyn?

Der har været alt for meget mystik om denne lovgivning – som har skabt helt unødig bekymring i motorcykelkredse. Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF) satte sig for, allerede i foråret 2022 som optakt til den nye sæsson, at afholde møde med de relevante myndigheder om dette tema: Vejsidesyn af Motorcykler. Færdselsstyrelsen kunne af personalegrunde desværre ikke…

Færdselsstyrelsen (Teknik)

Tema UDSTØDNINGSSTØJ – Motorcykler fra før 1969 hvad er reglerne?

Udfordring for denne kategori: Vi spurgte på Færdselsstyrelsen og svaret kommer her: Vedrørende støjregler for motorcykler fra før 1969 (det er 1. juli 1969, der er skillelinjen). For disse ældre motorcykler (og biler) var der ikke et specifikt støjkrav, og derfor foreligger der heller ikke nogle målinger for disse. Så man kan ikke se noget…

Motorstyrelsen (Penge)

Vejledning vedrørende afgiftsmæssigt identitetstab for motorcykler.

Det her handler udelukkende om afgifter i regi af Motorstyrelsen – og ikke om hvad der er lovligt eller ikke lovligt i regi af Færdselsstyrelsen. For snart 2 år siden indledte vi arbejdet, og samarbejdet med Motorstyrelsen hvor arbejdsopgaven var, om muligt, at skabe mere klarhed over hvornår der evt. kunne være tale om afgifttab,…

Lovstof om motorcykler

D. 31. marts 2021 træder den nye lov om vanvidskørsel i kraft.

Det kan siges meget kort: Stk. 11. Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren 1) overtræder § 37, stk. 4, 2) overtræder §§ 42 eller 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning, hvis hastigheden…

Færdselsstyrelsen (Teknik)

Motorstørrelse på køreskole motorcykel kategori A2

Motorstørrelse på motorcykel til køreskolebrug A2 kan være mindre end 400cc Færdselsstyrelsen dispenserer fra kravet om, at motorcyklen i forbindelse med øvelseskørsel og til den praktiske prøve til kategori A2 (mellemstor motorcykel) skal have en slagvolumen på mindst 400 cm³, hvis den er drevet af en forbrændingsmotor. Dispensationen betyder, at motorcyklen til øvelseskørsel og den…

Færdselsstyrelsen (Teknik)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. BEK nr 855 af 11/06/2020

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. Sådan her forventes din motorcykel teknisk at se ud ifølge den nyeste bekendtgørelse! Kapitel 1 Bestemmelser for alle køretøjer § 1. Ethvert køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det…

Færdselsstyrelsen (Teknik)

Hvor kan jeg søge information om min motorcykel?

Har du en ældre motorcykel og gerne vil se hvilken lyd den er godkendt med, skal du have fat i typeattesten. Hvilke køretøjer kan du ikke finde: Nyere køretøjer er ofte EU-typegodkendte. Dette kendetegner sig ved, at der på registreringsattesten i rubrikken “Type-godkendelsesnummer” er anført et EU-typegodkendelsesnummer f.eks. e1*2007/46*0312*03, e4*168/2013*01155*08 eller e24*167/2013*0022*01. Godkendelser udstedt før…

Færdselsstyrelsen (Teknik)

Udstødningsstøj – hvor meget må jeg? og hvordan måles det?

kilde: https://fstyr.dk/da/-/media/FSTYR-lister/Publikationer/Vejledning-om-syn-af-k%C3%B8ret%C3%B8jer.pdf  Støj i relation til registreringstidspunkt. Gældende regel for motorcykel og knallert i forordning 168/2013/EU Før 01.01.17: Som alternativ kan for motorcykel benyttes målemetoden fastsat i direktiv 97/24/EØF med senere ændringer. Før 01.04.04: Målemetoden for motorcykel og stor knallert er fastsat i direktiv 78/1015/EØF med senere ændringer. Før 01.10.90: Målemetoden for motorcykel er fastsat i…

Færdselsstyrelsen (Teknik)

Pligt til at anvende styrthjelm ved kørsel på trehjulede-og visse firehjulede motorkøretøjer m.v.

Lovforslag til indførelse af pligt til at anvende styrthjelm ved kørsel på trehjulede-og visse firehjulede motorkøretøjer m.v. Ikrafttrædelse 1.juni 2020 Beskrivelse af lovforslag. Udviklingen på køretøjsområdet har betydet, at der i dag produceres typer af tre- og lette firehjulede motorkøretøjer, som i henhold til færdselslovens definitioner betragtes som en bil. De adskiller sig dog fra…

Færdselsstyrelsen (Teknik)

Bekendtgørelse for køreuddannelse til motorcykel træder i kraft den 1. juli 2020

§ 1. Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori A1, kategori A2 ellerkategori A skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til motorcykel,der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. § 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1295 af 27. november 2017 om…

Motorstyrelsen (Penge)

Regler for sidemonterede nummerplader

Motorcykler Nummerpladen på en motorcykel placeres normalt bagerst på køretøjets længdeakse (midt på køretøjet). Nummerpladen kan dog monteres på beslag, fæstnet ved hjulakslen. Uanset placering af nummerpladen skal denne fortsat være vinkelret på køretøjets længdeakse i lodret eller næsten lodret stilling, således at nummerpladen er synlig og let læselig bag køretøjet. Se registreringsbekendtgørelsens § 70.”…

Motorstyrelsen (Penge)

Opdatering: Regler for sidemonterede nummerplader

Resume: Motorstyrelsen offentliggjorde i april 2020 et nyhedsbrev om regler for sidemonterede nummerplader på motorcykler. Flere borgere har været i tvivl om den nye praksis, og derfor offentliggør Motorstyrelsen nu dette bilag til nyhedsbrevet med eksempler på lovlig og ulovlig placering af sidemonterede nummerplader. Motorstyrelsen har siden offentliggørelsen af nyhedsbrev om sidemonterede nummerplader på motorcykler modtaget…