D. 31. marts 2021 træder den nye lov om vanvidskørsel i kraft.

Det kan siges meget kort:

Stk. 11. Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren

1) overtræder § 37, stk. 4,

2) overtræder §§ 42 eller 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning, hvis hastigheden er 200 km i timen eller derover,eller

3) overtræder §§ 42 eller 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct., hvis hastigheden er mere end 100 km i timen.

Se hele det vedtagne lovofrslag her:
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l127/20201_l127_som_vedtaget.pdf