Vedr. Lovforslag L127 – det såkaldet “vandvidskørsel” lovforslag MFF’s henvendelse til ministeren

MFF anerkender de udfordringer, som lovforslaget adresserer, men finder, at lovforslaget i forhold til konfiskation fra tredjemand går for vidt, og medfører helt u-proportionale følger, for motorcykelforhandlere, som forslaget jo ikke er møntet på.

Der syntes at være tre områder forslaget tager sigte på:

  1. Føreren af køretøjet skal kunne straffes.
  2. Specielle køretøjer, de såkaldte ”muskelbiler” som åbenbart er de foretrukne.
  3. Relationen imellem et leasingselskab og en leasingtager, der har til formål at sløre det reelle ejerforhold.

Det må derfor konkluderes indledningsvis, at en motorcykelforhandler der anvender en motorcykel til demo brug, ikke udgør indsatsområdet for lovgivningen. Der vil således ikke være tale om en muskelbil med ref. til 2. ej heller en relation som i 3. som man jo ønsker at målrette forslaget imod.

Derfor virker det stærkt uretfærdigt, at en motorcykelforhandler kan risikere at få sin motorcykel konfiskeret, når den kun er udlånt i et meget begrænset tidsrum udelukkende til demonstrationsformål, hvis brugeren har overtrådt gældende lovgivning.

Lovforslaget tager slet ikke, efter MFF’s mening, i tilstrækkelig høj grad højde for de mange tilfælde, som utilsigtet, og ofte helt urimeligt vil blive ramt af forslaget hvor forhandleren ikke har haft mulighed for at undersøge betalingsevnen og vilje til at betale et muligt erstatningskrav fra den man udlåner en motorcykel til i demonstrationssammenhæng.

MFF forstår ganske enkelt ikke, at man med lovforslaget vælger at tage en hel branche som gidsel. Det virker som om man bare har valgt den nemme løsning, uden at have undersøgt bivirkningerne for den vaccine man ønsker at anvende. Det ville ikke kunne forekomme i Covid-19 sammenhænge og det bør det heller ikke gøre her.

Derfor bør lovforslaget i sin nuværende form gentænkes, således at de utilsigtede bivirkninger fjernes og, at der målrettes imod det egentlige, nemlig at ramme de trafikanter der gør vejnettet usikkert grundet deres kørsel ved hastigheder langt over det tilladte.

Det ville være nærliggende at fokuserer på de relativ få aktører der velvilligt stiller sig til rådighed for aktiviteter der medfører behovet for lovforslaget. Hvis en journalist på TV kan finde dem, må det antages, at det også vil være muligt for en myndighed.

Man behøver derfor ikke at gå på kompromis med det sigte der er i lovforslaget, men justere dette således at det rammer dem det er tiltænkt at det skal virke imod.

Samlet set skal MFF derfor indstille, at lovforslaget ikke vedtages i sin nuværende udformning.

Med venlig hilsen:
Motorcykel Forhandler Foreningen
John Tange (fm)

Opdatering: