Registreringsafgift for veteranmotorcykler – ny aftale originalitetskravet afskaffes

Aftalepartierneer enige om at afskaffe originalitetskravet, men det koster på afgiften.

MFF har igennem lang tid kæmpet for at der skulle ske ændringer på kravet til ID i relation til de klassiske veteranmotorcykler.

Grunden er, at mere end 90.000 ud af de samlede 164.000 motorcykler i 2022 kan være i denne kategori og der dermed var sat væsentlige begrænsninger for denne gruppe af køretøjer.

Derfor har det været en mærkesag at få skabt klarhed og gøre det enklere at eje en klassisk motorcykel.

Vi er tilfreds med, at det kunne rummes i aftalen,men det har desværre haft en høj en pris på afgiften.

Det betyder, at nu kan vi igen køre til træf uden tanke for om Motorstyrelsen er ude på kontrol, forudsat at køretøjet naturligvis opfylder de krav der er til et sådanne på offentlig vej.  

Her så aftale teksten i sin helhed.

Der gælder i dag særligt gunstige afgiftsregler for veterankøretøjer både ift. registreringsafgift og de løbende afgifter (vægtafgift mv.).

For at et køretøj kan omfattes af disse lempelige regler, skal køretøjet være mindst 35 år gammelt og fremtræde som ved første registrering –dvs. originalt (også kaldet originalitetskravet).

Aftalepartierne er enige om at afskaffe originalitetskravet.

Afskaffelse af originalitetskravet vil medføre, at også køretøjer ældre end 35 år, der er ombygget eller sat i stand med fx nyere uoriginale dele, vil skulle beskattes efter de lempelige afgiftsregler for veterankøretøjer.

En afskaffelse af originalitetskravet vil forenkle reglerne betydeligt for borgerne og give flere mulighed for at reparere deres ældre biler uden at komme i konflikt med afgiftsreglerne.

Desuden foreslås det, at veteranbilerne friholdes for CO2-tillæg og bundfradrag mv., hvormed de alene skal betale registreringsafgift.

Dette kan delvist finansieres ved en omlægning, hvor det lempelige loft for registreringsafgiften for veterankøretøjer hæves fra 40 pct. til 75 pct.

Forslaget skønnes at indebæreet mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt, og vil ikke indebære afgiftsforhøjelser for veteranbilerne i gennemsnit