Vejledning vedrørende afgiftsmæssigt identitetstab for motorcykler.

Det her handler udelukkende om afgifter i regi af Motorstyrelsen – og ikke om hvad der er lovligt eller ikke lovligt i regi af Færdselsstyrelsen. For snart 2 år siden indledte vi arbejdet, og samarbejdet med Motorstyrelsen hvor arbejdsopgaven var, om muligt, at skabe mere klarhed over hvornår der evt. kunne være tale om afgifttab,…

Registreringsafgift for veteranmotorcykler – ny aftale originalitetskravet afskaffes

Aftalepartierneer enige om at afskaffe originalitetskravet, men det koster på afgiften. MFF har igennem lang tid kæmpet for at der skulle ske ændringer på kravet til ID i relation til de klassiske veteranmotorcykler. Grunden er, at mere end 90.000 ud af de samlede 164.000 motorcykler i 2022 kan være i denne kategori og der dermed…

Regler for sidemonterede nummerplader

Motorcykler Nummerpladen på en motorcykel placeres normalt bagerst på køretøjets længdeakse (midt på køretøjet). Nummerpladen kan dog monteres på beslag, fæstnet ved hjulakslen. Uanset placering af nummerpladen skal denne fortsat være vinkelret på køretøjets længdeakse i lodret eller næsten lodret stilling, således at nummerpladen er synlig og let læselig bag køretøjet. Se registreringsbekendtgørelsens § 70.”…

Opdatering: Regler for sidemonterede nummerplader

Resume: Motorstyrelsen offentliggjorde i april 2020 et nyhedsbrev om regler for sidemonterede nummerplader på motorcykler. Flere borgere har været i tvivl om den nye praksis, og derfor offentliggør Motorstyrelsen nu dette bilag til nyhedsbrevet med eksempler på lovlig og ulovlig placering af sidemonterede nummerplader. Motorstyrelsen har siden offentliggørelsen af nyhedsbrev om sidemonterede nummerplader på motorcykler modtaget…