| |

Information fra færdselsstyrelsen

Nu starter motorcykel-sæsonen: Det skal du vide om støjmålinger Foråret banker på, og med de lunere temperaturer er det tid til at lufte motorcyklerne. Når du 1. marts igen kører ud på din motorcykel, kan du møde Færdselsstyrelsen til vejsidesyn, der kan lede til en støjmåling. Når motorcyklisterne nyder foråret og sommeren på de danske…

Hvad er op og ned i al den støj om vejsidesyn?

Der har været alt for meget mystik om denne lovgivning – som har skabt helt unødig bekymring i motorcykelkredse. Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF) satte sig for, allerede i foråret 2022 som optakt til den nye sæsson, at afholde møde med de relevante myndigheder om dette tema: Vejsidesyn af Motorcykler. Færdselsstyrelsen kunne af personalegrunde desværre ikke…

Tema UDSTØDNINGSSTØJ – Motorcykler fra før 1969 hvad er reglerne?

Udfordring for denne kategori: Vi spurgte på Færdselsstyrelsen og svaret kommer her: Vedrørende støjregler for motorcykler fra før 1969 (det er 1. juli 1969, der er skillelinjen). For disse ældre motorcykler (og biler) var der ikke et specifikt støjkrav, og derfor foreligger der heller ikke nogle målinger for disse. Så man kan ikke se noget…

Vejledning vedrørende afgiftsmæssigt identitetstab for motorcykler.

Det her handler udelukkende om afgifter i regi af Motorstyrelsen – og ikke om hvad der er lovligt eller ikke lovligt i regi af Færdselsstyrelsen. For snart 2 år siden indledte vi arbejdet, og samarbejdet med Motorstyrelsen hvor arbejdsopgaven var, om muligt, at skabe mere klarhed over hvornår der evt. kunne være tale om afgifttab,…

Er min E. godkendte udstødning altid lovlig? Og et godt tip om Carbon dæmpere…

Svaret er ja – og nej, og forklaringen kommer her: Første step er, at fastslå om den er lovlig på din motorcykel og her gælder det om E nummeret er det rigtige. Hvor kan du få det oplyst? Hos producenten,importøren eller forhandleren af det mærke du har monteret. Har du købt den brugt så tag…

D. 31. marts 2021 træder den nye lov om vanvidskørsel i kraft.

Det kan siges meget kort: Stk. 11. Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren 1) overtræder § 37, stk. 4, 2) overtræder §§ 42 eller 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning, hvis hastigheden…

Registreringsafgift for veteranmotorcykler – ny aftale originalitetskravet afskaffes

Aftalepartierneer enige om at afskaffe originalitetskravet, men det koster på afgiften. MFF har igennem lang tid kæmpet for at der skulle ske ændringer på kravet til ID i relation til de klassiske veteranmotorcykler. Grunden er, at mere end 90.000 ud af de samlede 164.000 motorcykler i 2022 kan være i denne kategori og der dermed…

Motorstørrelse på køreskole motorcykel kategori A2

Motorstørrelse på motorcykel til køreskolebrug A2 kan være mindre end 400cc Færdselsstyrelsen dispenserer fra kravet om, at motorcyklen i forbindelse med øvelseskørsel og til den praktiske prøve til kategori A2 (mellemstor motorcykel) skal have en slagvolumen på mindst 400 cm³, hvis den er drevet af en forbrændingsmotor. Dispensationen betyder, at motorcyklen til øvelseskørsel og den…