Tema UDSTØDNINGSSTØJ – Motorcykler fra før 1969 hvad er reglerne?

Udfordring for denne kategori:

  • Der er ikke nogen typegodkendelse.
  • Hvordan finder jeg så ud af, hvor meget den oprindelig har måtte støje?”
  • Hvor kan man finde information til denne problemstilling: ”over det oprindelige støjniveau” for hvad er det originale niveau og hvor kan man se det?
  • Hvem har dokumentations pligten?

Vi spurgte på Færdselsstyrelsen og svaret kommer her:

Vedrørende støjregler for motorcykler fra før 1969 (det er 1. juli 1969, der er skillelinjen).

For disse ældre motorcykler (og biler) var der ikke et specifikt støjkrav, og derfor foreligger der heller ikke nogle målinger for disse. Så man kan ikke se noget sted hos Færdselsstyrelsen (typegodkendelse), hvad der er det originale støjniveau.

Reglerne om støj for disse gamle køretøjer findes i den gamle udstyrsbekendtgørelse fra 1955 (gældende op til 1977), og her står simpelthen, at et køretøj ikke må give unødig støj.

og hvis køretøjet fra fabrikken havde en ordentlig lyddæmper, og man så udskifter denne til en anden, så køretøjet støjer mere – ja, så er det jo simpelthen unødigt og dermed ulovligt.

Bevisbyrden: Ja, den ligger hos ejeren, for han har pligt til at køre til syn og få registreret de konstruktive ændringer af motorcyklen.

Og udskiftning til ændret udstødning anses som en konstruktiv ændring af motoren, hvis der ikke blot er tale om en udskiftningsdel (kan f.eks. være en uoriginal del, der er en ”kopi” af den originale).

I forbindelse med konstruktive ændringer skal ejeren komme med de nødvendige oplysninger til brug ved godkendelsen, hvilket fremgår af § 32 i bekendtgørelse om syn af køretøjer:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1684

Det anses dog som nævnt ikke som en konstruktiv ændring, hvis man skifter til en uoriginal del med samme egenskaber (her støjniveau).

Dette svarer til, at du også kan udskifte en bremseskive til at andet fabrikat end den, der sad på køretøjet fra start – hvis bremseskiven har de samme mål som den originale.

Synsvirksomheden kan ved et syn anmode ejeren om materiale til belysning af, hvordan motorcyklen oprindelig så ud, da de jo ellers ikke har nogen chance for at bedømme, om der er foretaget ændringer på motorcyklen.

Ejeren kunne så typisk komme med et billede af den pågældende motorcykelmodel, som den så ud originalt, og som sandsynliggør, at motorcyklen er uændret i forhold til den oprindelige.

Eller måske et uddrag af reservedelskatalog for motorcyklen.