Udstødningsstøj – hvor meget må jeg? og hvordan måles det?

kilde: https://fstyr.dk/da/-/media/FSTYR-lister/Publikationer/Vejledning-om-syn-af-k%C3%B8ret%C3%B8jer.pdf  Støj i relation til registreringstidspunkt. Gældende regel for motorcykel og knallert i forordning 168/2013/EU Før 01.01.17: Som alternativ kan for motorcykel benyttes målemetoden fastsat i direktiv 97/24/EØF med senere ændringer. Før 01.04.04: Målemetoden for motorcykel og stor knallert er fastsat i direktiv 78/1015/EØF med senere ændringer. Før 01.10.90: Målemetoden for motorcykel er fastsat i…

Pligt til at anvende styrthjelm ved kørsel på trehjulede-og visse firehjulede motorkøretøjer m.v.

Lovforslag til indførelse af pligt til at anvende styrthjelm ved kørsel på trehjulede-og visse firehjulede motorkøretøjer m.v. Ikrafttrædelse 1.juni 2020 Beskrivelse af lovforslag. Udviklingen på køretøjsområdet har betydet, at der i dag produceres typer af tre- og lette firehjulede motorkøretøjer, som i henhold til færdselslovens definitioner betragtes som en bil. De adskiller sig dog fra…

Bekendtgørelse for køreuddannelse til motorcykel træder i kraft den 1. juli 2020

§ 1. Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori A1, kategori A2 ellerkategori A skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til motorcykel,der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. § 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1295 af 27. november 2017 om…

Bestemmelser for køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel og praktisk prøve.

Bestemmelser for køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel og praktisk prøve. Bekendtgørelsen træder i kraft d.1.juli 2020 Kategori A1 En tohjulet motorcykel, kategori A1, uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 11 kW og med et forhold mellem effekt og køreklar vægt på ikke over 0,1 kW/kg, og som kan opnå en hastighed på mindst 90…