Formanden for Motorcykel Forhandler Foreningen har sat det lange lys på forebyggelse af uheld…

Motorcykler bør kunne køre lovligt med langt lys… uden for lygtetændingstiden.

Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF) arbejder til stadighed for at forbedre trafiksikkerheden for motorcyklisterne, bla. i forbindelse med forskellige kampagner herunder Sikkerpå2hjulSe OS-Nu kommer vi og  Red en tyv-Lås din motorcykel

Ethvert dødsfald i trafikken er et for meget, udtaler John Tange, formand for MFF, men vi kan da heldigvis se en positiv udvikling af motorcykeluheld med dødelig udgang er faldet fra 26 i 2016 til 11 uheld i 2017, en udvikling vi hilser særdeles velkommen, men det stopper ikke vores initiativer for færre uheld hvor motorcykler er involveret.

Når vi så ser nærmere på omtale af uheldene, er det gennemgående træk, at motorcyklister bliver overset, derfor har vi set alt for mange uheld hvor bilisten citeres således:

”Jeg så ikke motorcyklen. ”

Hvilken action skal der så tages på problemet?

Det er ikke vores opgave, at opdrage på bilisterne, siger John Tange, men det er vores opgave at passe på os selv som motorcyklister. Derfor mener vi at et lille vip på kontakten på styret vil være i stand til at redde liv.

En del af årsagen til den mindre synlighed skal hentes i den udvikling der er sket med hensyn til lygteføring.

Et tilbageblik:

Indtil 1.maj 1977 var det ikke lovpligtig for nogen trafikanter at anvende nærlys uden for lygtetændingstiden.

Ved lov nr. 287 af 10.juni 1976 blev det lovpligtig for motorcykler at køre med nærlyset tændt uden for lygtetændingstiden begyndende 1.maj 1977. Formålet var at tydeliggøre denne trafikantgruppe, hvilket lykkedes.

Nu var det tydelig forskel på om det var en motorcykel eller en bil man skulle forholde sig til.

Problemet opstår så ved lov nr.401 af 13 juni 1990 med ikrafttrædelse 1.oktober 1990 hvor også bilister bliver pålagt, at anvende nærlys/kørelys permanent, uden for lygtetændingstiden.

På den måde mistede motorcyklisten fordelen af, at blive set og identificeret tydeligt i dagtimerne.

Løsningen sidder lige ved venstre håndtag og er allerede indbygget i alle motorcykler…

På den måde pålægges der ikke ekstra omkostninger for denne trafikantgruppe for, at kunne færdes mere sikkert i trafikken.

Derfor mener vi, at motorcyklister i Danmark, lovligt bør køre med et fjernlys tændt, uden for lygtetændingstiden.

På denne enkle måde vil denne trafikantgruppe igen blive synlig i trafikbilledet

Løsningen er jo så såre enkel, at det undre det ikke er blevet indført allerede, slutter John Tange formand for Motorcykel Forhandler Foreningen sin opfordring til myndighederne.

For kommentarer kontakt venligst John Tange direkte på tlf. 40456648

Download undersøgelse foretaget at Havarikommissionen for Vejtrafikulykker,omkring lys på motorcykler her.