Motorcykel branchens kampagner har fokus på nedbringelse af dødsulykker og det virker tilsyneladende

Vi oplever et drastisk fald i døds ulykker blandt motorcyklister i foråret 2017 sammenlignet med samme periode i de foregående 3 år.

De tre organisationer Danmarks Kørelærer-Union, De køretekniske Anlæg i Danmark og Motorcykel Forhandler Foreningen – der står bag kampagnerne for mere sikkerhed på 2 hjul er foreløbig tilfredse, men bebuder nye konkrete initiativer baseret på de, indtil nu, opnåede erfaringer.

John Tange, formand for Motorcykel Forhandler Foreningen kommentere udviklingen således:

Der skal ikke herske tvivl om at én ulykke er en for meget, men med den trafiktæthed der forekommer på de danske landeveje, er det nok desværre uundgåeligt.

Når det så er sagt, skal der heller ikke herske tvivl om at branchen ser med meget alvor på uheldstal, og har derfor i samarbejde med Dansk Kørelærer-Union, (DKU) og De køretekniske Anlæg i Danmark (KTADK) iværksat konkrete initiativer bla. (Sikkerpå2hjul) der skal medvirke til at reducere uheld som involvere motorcykler. (En kampagne der foreløbig er planlagt frem til år 2020)

SEOS- NU kommer vi – er et andet af branchens initiativ overfor bilisterne, en forårskampagne der skal fortælle bilisterne, at nu kommer motorcyklisterne ud af vinterdvalen, og at man som bilist bør være ekstra opmærksom på de ”nye” trafikanter.

2016 var et meget atypisk år, hvor vi så flere af motorcykelulykkerne ske på stjålne motorcykler, eller motorcykler der slet ikke var beregnet til indregistrering.

Derfor vil branchen nu sætte ind med kampagner over for alle motorcyklister med ældre motorcykler, nemlig de motorcykler der er uden startspærre og hvor tændingsnøglen faktisk kan erstattes af tyvens skruetrækker.

Ejerne bør være ekstra opmærksomme på, at aflåse deres motorcykler med de forsikrings godkendte låse. Låse som er meget svære at bryde op, for udtaler John Tange, på den måde forhindre vi ikke bare et tyveri, men også de uheld der relatere til brugstyveri og som ofte ender fatalt.

Uheld, hvor tyven ikke har kendskab til hvordan en motorcykel skal køres, ikke har kørekort til motorcykel, ikke var klædt ordentlig på og i nogen tilfælde uden hjelm, hvilket i 2016 fik så fatale følger og resulterede i flere dødsulykker.

Udviklingen i sikker MC beklædning stormer frem og både branchen og producenter arbejder på at udnytte de teknologiske muligheder til at fremstille intelligent beklædning, bla. med indbygget elektronisk Airbag som allerede er udviklet af den førende producent på området Dainese til motorsport, men som nu også langsomt vinder indpas hos almindelige motorcyklister.

Afslutningsvis udtaler John Tange, har der aldrig være flere motorcykler i brug i Danmark end nu, hvor bestanden er på mere end 160.000 enheder.

Ny salget er vækstet med 36 % over de sidste 3 år, netop derfor har vi rettet hele vort fokus på sikkerheden på 2 hjul, siger John Tange, der via det gode samarbejde med DKU og KTADK ønsker at bakke op om deres anstrengelser for, at skabe de bedst mulige rammer for køreuddannelserne bliver så optimale og tidssvarende, som overhovedet muligt.

René Arnt, landsformand for Dansk Kørelærer-Union, knytter følgende kommentar til udviklingen:

Uagtet, at den danske køreuddannelse til motorcykel er særdeles god og omfattende, viser al erfaring, at netop for motorcyklister vil vedvarende efteruddannelse have en meget positiv effekt på færdselssikkerheden. Derfor er Dansk Kørelærer-Union meget tilfreds med at indgå i samarbejdet med Motorcykel Forhandler Foreningen og Foreningen af Køretekniske Anlæg omkring efteruddannelse af motorcyklisterne.

Dansk Kørelærer-Union har gennem mange år været med til løbende at revidere undervisningsplanen til motorcykeluddannelsen og har her bla. haft stor fokus på læring i holdning og adfærd, sikkerhedsmæssig korrekt påklædning og udstyr.

Ligeledes er der i undervisningsplanen til bil også lagt større vægt på læring i andre køretøjers manøvreegenskaber og orienteringsvilkår, med henblik på at få bilisterne til at være mere opmærksomme på motorcyklisterne.

Det er Dansk Kørelærer-Unions opfattelse, at en nedbringelse af ulykkestallene kræver en stor fælles indsats på mange parametre.

Michael Lønbæk, landsformand for de Køretekniske Anlæg i Danmark udtaler: 

Motorcykelkørsel er en meget praktisk ting, hvor evnen til at forudse både vejforløb og mulige hændelser stiller store krav til motorcyklisten, ikke mindst da faktum er, at hele kørslen er en balance øvelse på 2 hjul.

Netop derfor, er både uddannelsen og ikke mindst efteruddannelse en vigtig brik i vores fælles anstrengelser for, at nedbringe uheld for denne trafikant gruppe.

På de køretekniske anlæg bestræber vi os altid på, at undervise med det nyeste materiel, dvs. bremseunderstøttende ABS systemer, antispin systemer etc. men vi ved jo, at næsten 80% af motorcykelbestanden er fra før ABS blev fremstillet til motorcykler.

Det betyder, at vore elever derfor, meget ofte, kommer i kontakt med en anden type motorcykel/motorcykelbremser, end de tog kørekort med.

Netop derfor, siger Michael Lønbæk, har KTADK stillet sine køretekniske anlæg til rådighed for kampagnen Sikkerpå2Hjul, i en klar erkendelse af, at motorcyklisten skal have mulighed for efteruddannelse, at lære sin helt egen motorcykel at kende, med eller uden ABS, under sikre og betrykkende forhold.

Ligeledes har det været et fokus område, at økonomi ikke måtte stå i vejen for deltagelse, hvilket de 495,- kr. for 4 timer (4 lektioner á 45 min) på et KTADK anlæg, incl. Instruktør også klart tilkendegiver.

Vi deler Dansk Kørelærer-Unions og Motorcykel Forhandler Foreningens opfattelse af, at en nedbringelse af ulykkestallene kræver en stor fælles indsats på mange parametre.

Derfor er vi glade for samarbejdet er kommet i stand og forventer, at en fælles indsats kan være medvirkende til, at uheld hvor motorcyklister er involveret, reduceres.

Kontaktinformation:

DKU – René Arnt e-mail ra@dku.dk tlf. 40844542

KTADK – Michael Lønbæk e-mail michael@ktadk.dk  tlf. 40747722

MFF – John Tange e-mail formand@mff-dk.dk  tlf. 40456648