Motorcykelsalget i stadig vækst

Motorcykelsalget i stadig vækst.

Der er forårstendenser at spore i motorcykelsalget, og den negative tendens fra årets første måneder er blevet brudt, viser nye tal fra Motorcykel Forhandler Foreningen. (MFF)

Der er i årets første 4 måneder indregistreret 1240 motorcykler, hvilket er en stigning på 7,4 % viser tallene, når der sammenlignes med samme tid året før.

Ser man på mærkefordelingen er det stadig Yamaha der fører an, men længere nede i rækkerne er der sket forandringer i forhold til året før.

John Tange, formand for MFF udtaler:

Danskerne har siden 2013 igen taget motorcyklerne til sig som transportmiddel, til fritid og arbejde, vidner en stigning i nysalg på hele 73 % i perioden fra 2013 til 2017 om. Det betyder, at der nu er mere end 160.000 motorcykler og dermed motorcyklister i Danmark der benytter vores fælles vejnet. 

Det faktum at vi bliver flere og flere der skal dele vejnettet, vil statistisk medføre flere uheld hvis der ikke gøres en indsats for at forbygge dette.

MFF har savnet en konstruktiv tilgang til denne udfordring, for det nytter ikke noget at banke motorcyklisterne verbalt i medierne, siger John Tange og fortsætter, det handler om at ville samarbejdet om de nye udfordringer og her er formanden særlig glad for at DKU (Danmarks Kørerlære Union) KTADK (de køretekniske anlæg i Danmark) og MCTC (MC Touring Club) med sine 38.000 medlemmer tog i mod den udstrakte hånd om samarbejde med det fælles mål: At nedbringe færdsels uheld hvor motorcyklister bliver impliceret.

Den fælles løsning Sikkerpå2hjul kampagnen er i fuld gang, og de involvere parter bag kampagnen er naturligvis også glade for ministeren for vores område har kvitteret med et skulderklap for initiativet og indsatsen.  

Vi har stadig vores hånd strakt frem til alle der vil indgå i et respektfuldt samarbejde om at skabe sikker trafik, også når det gælder motorcyklister, udtaler John Tange, men peger også på en stor udfordring: Tyverier af motorcykler

For at kunne tilrettelægge kampagner, er det nødvendigt at have et oplyst grundlag.

I vores arbejde med kampagnen Sikkerpå2hjul kunne vi konstaterer, at der i de tilgængelige tal var et stort mørketal, fortsætter John Tange og vi har derfor rettet henvendelse til Vejdirektoratet og Politimyndigheden for området for at få en bedre forståelse af baggrunden for uheld hvor motorcykler er impliceret. Denne henvendelse er stadig under behandling, men vi håber på et snarligt tilbagesvar.

Vores ønsker er viden om:

  • Køretøjet var brugsstjålet 
  • Køretøjet var ikke indregistreret
  • Køretøjet var lånt uden ejerens vidende
  • Føreren havde ikke kørekort til det pågældende køretøj (opdelt i MC kørekort kategori A1/A2/A)
  • Modparten havde stjålet sit køretøj

Et ønsker der beror på det meget store antal brugstyverier af motorcykler, tyverier hvor føreren ofte forulykker grundet manglende kendskab til køretøjstypen.

Så det handler ikke bare om at få rigtige motorcyklister til at efteruddanne sig, men i lige så høj grad om at forhindre brugstyverier, hvis vi skal gøre os håb om at få uheldstallene ned, udtaler John Tange afslutningsvis.

For kommentarer kontakt venligst John Tange direkte på tlf. 40456648