Foreløbige tal om uheld fra Vejdirektoratet

​Når året er omme, vil omkring 175 personer have mistet livet i trafikken på vejene herhjemme. Sådan lyder i hvert fald Vejdirektoratets vurdering baseret på de indberetninger, som der hidtil er indkommet om trafikulykker i Danmark i år.

Hvis dette tal holder stik, vil antallet af dræbte i 2018 ligge på niveau med antallet i 2015 og 2017, og lidt højere end i 2012, som indtil nu er året med færrest dræbte i Danmark, siden ulykkesstatistikken startede i 1930´erne.

”Vi har lige nu kurs mod et relativt lavt antal dræbte på vejene herhjemme,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

”Hvert trafikdrab er dog stadig et drab for meget, og derfor skal vi fortsætte det målrettede arbejde med at forbedre den hjemlige trafiksikkerhed. Et fokusområde er fx uopmærksomhed og utilstrækkelig orientering, da vi ved, at det meget ofte er en faktor i dødsulykkerne, og det kan ikke afvises, at det også spiller en rolle i de øvrige ulykker.”

Den foreløbige statistik viser også, at der fortsat er over 3.000 trafikanter om året, der kommer til skade i trafikken, og dette tal har ikke ændret sig meget de senere år.

”Det er positivt, at der – på trods af at vejtrafikken stiger og stiger – ikke sker flere alvorlige ulykker, men der er stadig for mange, der kommer til skade eller mister livet i trafikken. Forskning og undersøgelser af uopmærksomhed og distraktion i trafikken viser, at risikoen for ulykker øges, når man som fører koncentrerer sig om andre ting end kørselsrelaterede opgaver. Uopmærksomhed var da også blandt årsagerne til en række af sidste års dødsulykker. Derfor er det positivt, at samtlige partier i Folketinget bakker op om, at det skal give et klip i kørekortet at bruge håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørslen. Danmark er et af mest trafiksikre lande at færdes i, men vi skal arbejde videre med de tiltag, der kan øge trafiksikkerheden – ikke mindst ny teknologi, der for alvor rykker i disse år,” siger Ole Birk Olesen, der er transport-, bygnings- og boligminister.

”Uopmærksomhed i trafikken er en alvorlig uheldsfaktor, men bedre trafiksikkerhed opnås ikke alene ved at påvirke vores adfærd, når vi sætter os bag rattet. Også teknologisk kan vi bidrage til en øget trafiksikkerhed. For eksempel er de nyeste biler i dag indrettet med ny teknologi, der forhindrer påkørsler eller minimerer konsekvenserne ved et uheld. Derfor arbejder vi også på at fremskynde anvendelsen af nyt sikkerhedsudstyr i biler i internationale sammenhænge,” siger Stefan Søsted, der er direktør i Færdselsstyrelsen.

”Politiet arbejder hver dag med at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Politiets strategi rummer tre fokusområder, som har dokumenteret stor betydning i den sammenhæng – nemlig for høj hastighed, spirituskørsel og uopmærksomhed. På den måde arbejder vi systematisk på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i samarbejde med de andre aktører på området”, siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter,

Næsten hver anden dræbte eller tilskadekomne er bilist – mere end hver tredje er cyklist eller fodgænger
Der er stadig flest, der kommer til skade eller bliver dræbt i personbil, men antallet er faldet de senere år. Også for motorcyklister og knallertkørere ses der et fald i 2018, mens tendensen stagnerer mere for fodgængere. For cyklister ser der ud til at være en stigning i antallet af dræbte og tilskadekomne i årets første tre kvartaler.


Stigning i antallet af materielskader i trafikken

Mens antallet af ulykker med personskader er stagneret omkring 3.000 ulykker årligt, er antallet af materielskader til gengæld steget de senere år. I 2018 peger de foreløbige tal på, at der var mere end 9.500 ulykker med materielskade i trafikken.

Ulykkestallene for 2018 er et foreløbigt estimat
Ulykkestallene stammer fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik, der laves på baggrund af indberetninger om trafikulykker fra politiet. Tallene for 2018 vil først være endeligt opgjort i maj 2019, og der er derfor tale om et estimat ud fra de foreløbige tal i denne nyhed.​​​​​

Oprettet:
20-12-2018.
Senest opdateret
21-12-2018.

Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet