Vejmyndighederne må stramme op – siger en oprørt formand for Motorcykel Forhandler Foreningen

Vejmyndighederne må stramme op… det er unødigt farligt at være motorcyklist hvis der i løsningerne for vejenes renovering og vedligehold ikke tænkes på denne trafikantgruppe og det oprører formanden for Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF) John Tange.

Ønsket om at forstærke kanten af asfalten, kan være helt legitim og nødvendig, siger John Tange, men det er bare nød til at være med andre materialer end dem der anvendes her.

Kommer man på motorcykel igennem dette sving, hvor grus sporet ligger på langs ad kørebanen, er man helt unødvendigt udfordret og med høj risiko for at forulykke, hvis man kommer kørende på sin motorcykel.

Billedet lader vi lige stå lidt, medens jeg vil bede jer om at tænke over, hvordan det så vil være, på motorcykel, at gennemkøre dette sving efter mørkets frembrud!

Det er ganske enkelt ikke godt nok, at kommunerne ikke tænker de 2 hjulede trafikanter ind i de løsninger de vælger til vedligehold af vejene, siger John Tange, og opfordre alle kommuner, der anvender denne form for kantsikring, til omgående at komme afsted med koste og se at få fejet for egen dør!

Her er ikke brug for glas og skåltaler, men koste og action slutter en oprørt formand for MFF.

Ønsker du at kontakte John Tange for uddybende kommentarer kan han træffes på telefon 40456648 eller på mail: formand@mff-dk.dk