4 nationale organisationer er på 3.de år i tæt samarbejde om køresikkerheden for motorcykler

Kørelærere, mc-forhandlere, køretekniske anlæg og Danmarks største motorcykel organisation gik i 2017 sammen for at forbedre sikkerheden for danske motorcyklister.

Større tilgængelighed til lav pris skulle få flere motorcyklister i hele landet til at tage det køretekniske grundkursus ”Sikkerpå2Hjul” var planen, en plan der ser ud til at lykkedes.

Baggrund.

Når uheldet er ude, ender motorcyklisten næsten altid som taberen. Uanset hvem der har skylden i et færdselsuheld, er motorcyklisten i en udsat position. Men et fire-timers køreteknisk kursus til 495 kroner kan betyde forskellen på liv og død.

Stort samarbejde om motorcykel-sikkerhed

Motorcykel Forhandler Foreningen (MFF), Dansk Kørelærer-Union (DKU), Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark (KTADK) og MCTC-Landsforeningen for motorcyklister (MCTC) med sine cirka 38.000 medlemmer, er i tæt samarbejde om at forbedre motorcyklisters sikkerhed.

Et samarbejde der ikke bare skal italesætte efteruddannelse, for det er der rigtig mange der flinke til uden at gøre yderligere, men helt konkret omsætte ord til handling ved oprettelse af kurser overalt i landet.

Det er baggrunden for initiativet om køretekniske kurser, der så dagens lys i 2017, kom for alvor ud over rampen i 2018, og fortsætter med endnu større styrke i 2019.

”Mange motorcykeluheld kan undgås, hvis motorcyklisten får mulighed for at dygtiggøre sig under sikre og betryggende forhold. Men det er også vigtigt, at den køretekniske træning er let tilgængelig, findes tæt på, hvor motorcyklisterne bor og til en overkommelig pris ” siger John Tange fra MFF.

”Sikkerpå2Hjul”-kursus på 28 køretekniske anlæg i hele landet

På 28 af landets køretekniske anlæg har man siden 2017 kunne gennemføre det køretekniske grundkursus “Sikkerpå2Hjul”, der skærper motorcyklistens færdigheder i en farlig situation.

”Sikkerheden for motorcyklister udfordres dagligt af uopmærksomme bilister, og netop derfor er køretekniske færdigheder vigtige at have med sig som motorcyklist, så har man større chance for at overleve farlige situationer, man ikke altid selv er herre over, ” siger John Tange, formand for Motorcykel Forhandler Foreningen.

Overkommeligt og let tilgængeligt

”Sikkerpå2hjul” er derfor som en national kampagne målrettet sikkerheden for motorcyklister over hele landet. Undersøgelser viser nemlig, at erfarne motorcyklister laver færre fejl under kørslen, samtidig med at de sjældent overvurderer egne evner og derfor oftest har fuld kontrol over motorcyklen.

”Vi har gjort det nemt og overkommeligt at forbedre sin køreteknik. De 28 baner er geografisk fordelt i hele landet, prisen er lav og kurset er kort, men intensivt. Det første år har vist, at køresikkerheden forbedres for deltagerne,” siger John Tange.

Flere informationer om motorcykler, sikkerhed og aktørerne i samarbejdet:

Der bliver flere og flere motorcyklister

Salget af nye motorcykler er siden 2013 steget med næsten 90 procent. Og bestanden af indregistrerede motorcykler har nu passeret de 160.000 enheder. Og med flere motorcykler på vejene kan der statistisk set ske flere uheld. Der har i et par år været en stigning i dødsfald med motorcykler, men i 2017- Sikkerpå2hjul’s første kampagne år- blev antallet af dødsfald halveret fra 26 til 11, trods den voldsomme stigningen i antallet af motorcykler.

· Vi ved, at størsteparten af uheld (ca. 80-90%) skyldes menneskelige fejl

· Vi ved, at risikoen for et færdselsuheld er særlig stor for den mindre rutinerede motorcyklist

· Vi ved, at den uerfarne motorcyklist ofte er tilbøjelig til at overvurdere egne evner

Ingen er mere interesseret i sikkerhed for motorcyklister end de fire organisationer:

“Mange af de ca. 250 uheld med personskade, der hvert år involverer danske motorcyklister, kunne måske have været forhindret, og det er dem, vi i samarbejde med MCTC, DKU og KTADK har fokus på.

Uheld hvor manglende træning kan have været medvirkende årsag,” siger John Tange, formand for Motorcykel Forhandler Foreningen og fortsætter:

“Desværre ser vi i statistikkerne også uheld, der ikke kan forhindres. F.eks. uheld som følge af brugstyveri af motorcykler, eller hvor føreren ikke har kørekort til motorcykel. Nogle af disse ender desværre også fatalt,” siger MFF-formanden.

Dansk Kørelærer-Union har en stor interesse for vedvarende at medvirke til en forbedring af færdselssikkerheden i Danmark, således at Færdselssikkerhedskommissionens målsætning opnås,” siger Bent Grue, Landsformand for Dansk Kørelærer-Union.

“Derfor har Dansk Kørelærer-Union ikke kun interesse i selve køreuddannelserne, men også efteruddannelse af trafikanterne. Dansk Kørelærer-Union deler vores samarbejdspartners opfattelse af, at især motorcyklister kan have stor glæde, af at deltage på efteruddannelseskurser. Derfor indgår vi i projektet ”Sikkerpå2hjul” og har en stor forventning om, at det vil være medvirkende til at forbedre færdselssikkerheden for landets motorcyklister, ” slutter Bent Grue.

“KTADK deltager i samarbejdet, fordi vi tror på, at samarbejde er vejen ind i en mere trafiksikker fremtid,” siger Michael Lønbæk, der er formand for foreningen af køretekniske anlæg i Danmark.

“Vi mener, at trafiksikkerhed bør indøves i simulerede omgivelser, som giver gode muligheder for indsigt og træning under trygge forhold. Trafikken er en pædagogisk rigtig dårlig læremester, idet man kun sjældent får en ekstra chance, når det bliver kritisk og derfor måske går galt. På vores baner i simulerede omgivelser, er der gode muligheder for at træne og indøve de reflekser, der er nødvendige i kritiske trafiksituationer.

Samtidig er der rigtig gode muligheder for at opnå den nødvendige indsigt i, hvordan man undgår at bringe sig selv i de farlige situationer.””På den baggrund har vi åbnet alle vore baner i hele Danmark for projekt ”Sikkerpå2hjul”, som handler om efteruddannelse af de 2-hjulede trafikanter, og vi ser derigennem frem til – i samarbejde med MCTC, MFF og DKU – at kunne være med til at forbedre sikkerheden for motorcyklisterne.

“MCTC –Landsforeningen for motorcyklister har i en lang årrække aktivt beskæftiget sig med sikkerhed for motorcyklisterne, primært ved aktiv deltagelse i Rådet for Sikker Trafik og Færdselssikkerhedskommissionen, såvel som indirekte ved jævnligt i Touring Nyt at præsentere produkter, der kan højne sikkerheden for motorcyklisterne, ”udtaler Lene Michelsen, formand i MCTC, og fortsætter: ”Vi er glade for, at danskerne i stort tal har taget motorcyklerne til sig, men vi er også beviste om, at der med flere motorcykler på vejene er risiko for at flere uheld mellem bløde og hårde trafikanter. En uhelds-situation, hvor motorcyklisten ofte er den tabende part. Derfor er det meget glædeligt at vores mere end 38.000 medlemmer nu får endnu en god mulighed for at træne deres køretekniske færdigheder og dygtiggøre sig. Og dette projekt er jo ikke bare til gavn for vores medlemmers sikkerhed, men i høj grad også for den samlede trafiksikkerhed”, slutter Lene Michelsen, formand i MCTC.

Kontakt for kommentar:

MCTC- Lene Michelsen lene.mich@gmail.com tlf. 20467270

DKU – Bent Grue e-mail dku@dku.dk  tlf. 40767778

KTADK – Michael Lønbæk e-mail michael@ktadk.dk tlf. 40747722

MFF – John Tange e-mail formand@mff-dk.dk tlf. 40456648

Se mere på www.sikkerpå2hjul.dk

Opgørelse 24.05.2019 over aktører der udbyder køretekniske kurser for motorcyklister

Køretekniske kurser på køretekniske anlæg 2019

SikkerPå2Hjul    49 kurser (46,3%)

Tradium Ring Djursland   22 kurser (20,6%)

Racing4Fun kørekurser   20 kurser (18,9%)

MC-Sikkerhed   9 kurser (8,5%)

Mestersvinger   3 kurser (2,9%)

FDM  3 kurser (2,8%)

Manøvrekurser 2019

MCTC Manøvrekurser   17

Trackdayes som ikke tilhører ovenstående tema.

Padborg Park   Varedeklareret som kørekursus for racerkørere. (Trackday) 9

FDM Jyllandsringen 2