Kan man indregistrere en ældre motorcykel, der ikke lever op til de nye regler om ABS og Euro 4?

Kan man indregistrere en ældre motorcykel, der ikke lever op til de nye regler om ABS og Euro 4?

SVAR: Pr. 1. januar 2017 indføres skærpede krav for nye motorcykler – herunder krav til at motorcyklen overholder forureningskravene i Euro 4 og at motorcyklerne har ABS-bremser. Dette gælder for nye motorcykler.

Reglerne indføres ikke med tilbagevirkende kraft.

Det vil sige, at en brugt importeret motorcykel skal godkendes i henhold til gældende regler for dennes årgang.

En brugt importeret motorcykels årgang er bestemt af dato for dennes første registrering i det land, den er importeret fra.

Eksempelvis skal en brugt importeret motorcykel årgang 2011 overholde de krav, der var gældende i 2011 – hvor der ikke var krav om ABS eller Euro 4.

Kravet om ABS og Euro 4 er altså kun gældende for nye motorcykler, som indregistrere første gang efter d. 31. december 2016 og ikke har været indregistreret tidligere.

I forbindelse med registreringssynet kan en motorcykel anses som værende brugt, uden denne tidligere har været indregistreret – der henvises her til punkt 14.05.7 i “Vejledning om syn af køretøjer”

Gengivet i tekst herunder der vedrører motorcykler.

14.05.7 Angivelse af fabrikations år Sb. § 47

Hvis køretøjet er indført som brugt fra udlandet eller tidligere har været registreret efter de regler, der gælder for forsvarets og redningsberedskabets køretøjer, og datoen for den tidligere første registrering ikke fremgår af dokumentationen for den tidligere registrering,indberetter synsvirksomheden køretøjets fabrikations år til SKAT.

Stk.2.For ikke fabriksnye køretøjer, der ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, indberettes køretøjets fabrikations år, der fastslås af synsvirksomheden, om fornødent på grundlag af et skøn.

Det samme gælder køretøjer fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj eller under anvendelse af dele fra flere ældre køretøjer under sådanne omstændigheder, at fornyet registreringsafgift skal betales ved dets registrering.

Ved »ikke-fabriksnye køretøjer«  (»brugte køretøjer«) forstås

– køretøj, der tidligere har været registreret køretøj,

– der er mindst 4 år gammelt (fabrikationsdato), eller som har kørt mindst 2.000 km,

– køretøj, der har tilhørt en teknisk skole, og som har været adskilt til undervisningsbrug,

– køretøj, der har været anvendt i lufthavne eller på lukket øvelsesplads eller køreteknisk anlæg, og som har haft en fiktiv registrering,

Der skal i alle tilfælde fremlægges dokumentation for køretøjets første ibrugtagning, f.eks.i form af slutseddel, kontrakt, underskrevet typeattest eller lignende.

Ved store »renoveringer«  kan der blive tvivl om, hvorvidt et køretøj kan betragtes som »nyt«. Umiddelbart vil et køretøj ikke ændre registreringsdato, selv om det bliver omfattende renoveret.

Rb.§ 55,stk.3.

Anvendes et køretøjs fabrikations år, anses køretøjet for registreret første gang ved udgangen  af fabrikationsåret.  Ved  indtastning  i  DMR  benyttes feltet »Ibrugtagningsdato«, og der anføres  31.12.xxxx  xxxx  er det aktuelle fabrikations år,eller modelåret, hvis kun dette kendes.

Kilde: FStyr