Ofte hørt om knallertulykker

Det handler om at gøre det lovlige alternativ mere attraktivt end det ulovlige.

Ofte hørt om knallertulykker

Når man ser på, hvor mange ulykker der sker per kørt kilometer, er knallerten det farligste transportmiddel, vi har. Det er cirka 10 gange farligere at køre knallert end at køre på cykel.

Hvordan opgør man antal kørte km på knallerter og cykler??

Det kunne være interessant at se forudsætningerne for disse antagelser??

Det kunne meget vel hænge sammen med, at de 16 årige fristes til at tune en lille knallert så de ikke skal køre om kap med cyklisterne på cykelstierne.

Hvis man trækker tunede knallerter, spiritus og kørsel uden hjelm ud af statistikkerne vil køretøjet formodentligt være lige så sikkert eller sikrere, end cykler.

Knallert uheld aldersgruppe fordeling (2015 tal)

Dræbte 15-17 årige tegner sig for 10 % af alle.

Alvorlig skade 15-17 årige tegner sig for 17 % af alle.

Det er med andre ord i høj grad de ældre som omkommer /alvorligt skades på knallert ofte uden brug af hjelm og i spirituspåvirket tilstand.

Ofte hørt om knallertulykker

En meget stor del af ulykkerne på knallert skyldes for høj hastighed i kombination med spritkørsel.

Én af farerne herved er risikoen for, at bilister undervurderer knallerternes til tider meget høje hastigheder.

Netop derfor skal man med den nye lov fjerne incitamentet til at tune knallerten ved at lade 15 årige føre lille knallert i bare et enkelt år.

Derefter (som 16 årig) kan de køre hhv. stor knallert eller 125ccm altså med en fornuftig hastighed, følgende den øvrige trafik på vejbanen.

Naturligvis efter at have taget et rigtigt kørekort til køretøjsklassen.

Den trinvise tilgang til at kunne erhverve kørekort fremmer sikkerheden.

Det handler om at gøre det lovlige alternativ mere attraktivt end det ulovlige.

Ofte hørt om knallertulykker

Manglende brug af hjelm gør ulykkerne mere alvorlige, end de kunne have været.

Det er uomtvisteligt og gælder i øvrigt på nøjagtigt samme vis for cyklister og bilister uden sele.

Man kommer dette til livs ved at oplyse, kontrollere og sanktionere samt overveje, at alle skal gennemføre knallertundervisning og tage kørekort, også dem over 18 år.

Ofte hørt om knallertulykker

Høj hastighed, spritkørsel og manglende hjelm indikerer, at en gruppe af knallertkørerne har en meget risikobetonet adfærd. De indgår i mere end 70% af ulykkerne med personskade.

Forstår jeg ikke rigtigt? Betyder det at knallertkører indgår i 70% af alle ulykker med person skade? Formodentligt ikke, vel.

Ovenstående kommes ikke til livs ved at forbyde kørsel på knallert. Det er uomtvisteligt, at mht. spirituskørsel og manglende hjelm ville et tilsvarende antal komme til skade –bare på andre køretøjer f.eks. bil, MC eller cykel,

da det er højst usandsynligt, at man ved at forbyde knallerter ville kunne få de berusede til at tage bussen eller gå.

For cyklens vedkommende vil risikoen for hovedtraumer uden brug af hjelm være omtrent den samme som ved en lovlig knallert da de kører tæt på samme hastighed eller hurtigere…

Det har varieret meget, hvor stor en andel af dødsulykkerne, der involverer sprit. I 2007 var sprit involveret i næsten hver anden dødsulykke.

Siden 2008 har andelen af spritulykker med dræbte dog stabiliseret sig omkring 1 ud af 3.

Ofte hørt om knallertulykker

Det er især de unge, der kommer alvorligt til skade og bliver dræbt på knallert.

Knallert uheld aldersgruppe fordeling (2015 tal)

Dræbte 15-17 årige tegner sig for 10 % af alle.

Alvorlig skade 15-17 årige tegner sig for 17 % af alle.

Det er med andre ord i høj grad de ældre som omkommer /alvorligt skades på knallert ofte uden brug af hjelm og i spirituspåvirket tilstand.

Statistik kan bruges eller misbruges…

Det svarer vel til at sige, at der er flest arbejdsulykker med trawl blandt fiskere.

Skal fiskere så forbydes at arbejde med trawl?

Som vi ser det, handler det om, at gøre det lovlige alternativ mere attraktivt end det ulovlige.