Fakta om aldersfordelt uheld: Knallert

Fakta om 15 år’s knallertkørekort uheld er:

Sverige:

I aldersgruppen fra 15 år må man i Sverige både køre lille knallert og knallert 45, HVIS man har gennemført køre-uddannelsen, som er målrettet de to forskellige knallerttyper.

16 årige må erhverve kørekort til A1 kategori.

18 årige må erhverve kørekort til A2 kategori

Ny knallert kørekort uddannelse indføres ultimo 2009 hvilket menes, at være største enkelt faktor til nedbringelse af ulykker på knallert.

Antal af dræbte knallertkørere udgør den laveste andel af de trafikdræbte ift. alle andre transportformer.

Aldersgruppe fordeling (2010-2014 tal)

15-17 årige tegner sig for 19 % af alle

25-64 årige tegner sig for 46 % af alle

65 + årige tegner sig for 24 % af alle

Det er med andre ord i høj grad de ældre som omkommer /alvorligt skades på knallert.

Norge:

Samme aldersmæssige tilgang til at erhverve kørekort som Sverige

Antal dræbte knallertkører i 2015 var et rent nul – 2 personer i 2014.

Karakteristika af MC/Knallert ulykker i Norge:

1/3 af ulykkerne skete ved ekstrem adfærd, dvs. uden kørekort, spirituspåvirket tilstand, aggressiv adfærd ift. andre trafikanter, og uansvarlig høj fart. 80% af trafikanterne med ekstremadfærd er registreret hos politiet for andre ulovligheder.

Tyskland:

Samme aldersmæssige tilgang til at erhverve kørekort som Sverige

Dræbte 15-17 årige tegner sig for 0,95 % af alle.

Danmark:

Aldersgruppe fordeling (2015 tal)

Dræbte 15-17 årige tegner sig for 10 % af alle.

Alvorlig skade 15-17 årige tegner sig for 17 % af alle.

Det er med andre ord i høj grad de ældre som omkommer /alvorligt skades på knallert ofte uden brug af hjelm og i spirituspåvirket tilstand.

Der skal ikke herske tvivl om at et trafik uheld er et for meget og det er dybt tragisk når der indtræffer dødsfald, uanset alder.

Efter vores opfattelse forebygges uheld med knallert bedst ved holdningsbearbejdning og kvalificeret knallert undervisning foretaget af kørerlærere, samt ikke mindst ,en trinvis tilgang til det at tage kørekort.