Trinvis tilgang til kørekort er en forudsætning for 15 åriges start som motoriserede trafikanter.

Er det en god ide at have en trinvis tilgang til læring…?

Starter man ikke i 0’de klasse i folkeskolen derefter 1.st., 2.nd. osv. … og kan man bare springe 5.de over og så direkte til 8′ klasse…?

NEJ, selvfølgelig kan man ikke det, læring er en proces hvor man tager et trin af gangen og bygger viden ovenpå viden.

Og det er lige netop det, der er pointen ved den trinvise tilgang til at blive motoriseret trafikant – 1.st klasse – derefter 2.nd.klasse, etc. for man er jo på samme niveau når man begynder sin motoriserede kørsel, som da man mødet op sammen med sine forældre på første skoledag.

Man er begynder og skal først til at lære.

I skolen er man heldig, for her står et meget kompetent lærerkorps, der har en langvarig faglig og pædagogisk uddannelse bag sig, som sikre det nye unge menneske den bedst mulige forudsætning for undervisning og holdningsbearbejdning..

Skulle man tage fejl af en ting, bliver man hjulpet, der er ingen skade sket.

Omvendt tegner billedet sig når man er begynder som motoriseret trafikant på knallert. Her er det nok, at underviseren har deltaget i et weekend kursus, så kan man nemlig undervise unge der første gang skal begå sig i trafikken. Skulle begynderen tage fejl af en trafiksituation, kan skaden være uoprettelig!

Det simpelthen ikke godt nok!!

Derfor mener vi, at forudsætningen for at indføre knallertkørekort til 15 årige bygger på den trinvise tilgang til læring…og holdningsbearbejdning.

Derfor undre det os, at der er kræfter der med al mulig tydelighed ikke ønsker denne helt normale læringsproces indført for vores unge nye trafikanter, for ved netop at fjerne et trin på trappen- er der da næsten garanti for at nogen snubler, er det det de vil??

Lad få kørelærerne på banen.

De har ikke et weekendkursus som underviser baggrund, men en faglig anerkendt viden der sørger for, at vi til de øvrige kørekort kategorier, får de bedst mulige trafikanter ud på vejene, uanset kørekort type.

DERFOR mener vi at:

HVIS man vælger trinvis tilgang, bedre undervisning, og uden at der fjernes trin på trappen man kan snuble i –  Så giver det rigtig god mening at indføre 15 år på knallert, men uden den trinvise tilgang, med alle trin, mener vi altså ikke det bør ske.