Vi er bedre end vores rygte…men det betyder ikke, at det ikke kan blive bedre…

Der bliver flere og flere motorcykler på vejene i Danmark.

Flere og flere dansker har taget motorcyklen til sig som transportmiddel.

Rigtig mange benytter den som primær transportmåde i forår/sommer/efterårsperioden, men parkerer den, grundet føret og udetemperaturen, i vinterperioden.

Uagtet den store tilvækst i bestand af motorcykler,viser skadesudviklingen heldigvis den stik modsatte kurve.

MFF tillægger oplysningskampagner samt revideringen af køreuddannelsen til motorcykel og ikke mindst de mange køretekniske efteruddannelses kurser der udbydes over hele landet, stor betydning for at udviklingen af, at personskader ikke har fulgt med udviklingen i køretøjsbestanden.

Personskade type har undergået en forandring.

Vi ser i dag en utrolig stor bevidsthed omkring værdien af sikker påklædning blandt langt de fleste motorcyklister. Dette har fået gruppen svært tilskadekomne ned i antal, men af samme årsag har sikkerhedsbeklædningen så fået lettere tilskadekomne kurven til at stige lidt.

Samlet er der tale om et fald.

Siden 2008 er uheld med personskade faldet med 34,5% uagtet at bestanden af motorcykler er vokset med 13,1 % i samme periode, eller forklaret således, at der i 2008 var 0,002681 personskade pr.motorcykel, men at det i 2015 er reduceret til 0,001551 pr. motorcykel.

Der hersker ingen tvivl om, at hver ulykke er en for meget, men kan de helt undgåes?

For at besvare det spørgsmål er man nødt til at vide hvad man taler om, altså hvilke typer uheld og hvad var omstændigheden, ellers er det jo på et uoplyst grundlag man udtaler sig.

Et eksempel, hvor tragisk det end er, er et uheld hvor der i følge pressen omkommer en motorcyklist.

Når man går i detaljen ser det sådan her ud:

Ingen kørekort…
Ikke indregistreret motorcykel…
Motorcykel ukendt i politiets registre…
Løbesko ikke støvler…
Medbragte styrthjelm…
Høj fart…

Hvordan forhindres en sådan tragisk ulykke? Vi tror desværre ikke det er muligt.
Den type uheld, når vi aldrig med oplysning… men de tæller i statistikken

Et andet trist eksempel:

Motorcyklist omkommet…

En ældre mand kører i grøften uden påviselig grund og omkommer på sin motorcykel. Undersøgelser skal vise om der er tale om et hjertestop.

En trist sag….men er der tale om en motorcykelulykke…men den tæller i statistikken…

Når man så møder uheldsstatistikker i medielandskabet, præsenteret af såkaldte eksperter, så undre det, at disse eksperter tilsyneladende har et meget unyanceret vidensgrundlag at udtale sig på.

Vi undrer os også over, at man så, med den viden der fremlægges ikke efterfølgende trækker i arbejdstøjet og sætter handling bag ord, til imødegåelse af det rejste problem.

Nogen må gøre noget… syntes at være det udsagn der hænger i luften når TV eller avis er lukket efter læsning af ekspertudtalelserne, men ingen ved tilsyneladende hvem den nogen er…

Da vi slet ikke kan genkende det billede der bliver tegnet af ekperterne, må vi være dem der kaldes nogen…så derfor har vi sat os for at:

1. Frembringe et oplyst grundlag om motorcykeluheld

2. Gøre noget ved det, vi kan gøre noget ved…

Vedr.1:

Vi har igennem længere tid samlet materiale omkring uheld hvor motorcykler har været involveret. Det vil vi fremlægge så snart det er klart.

Vedr.2:

Dette mål kan, efter vores opfattelse, kun opnås igennem holdningsbearbejdning.

Holdningsbearbejdning i øjenhøjde, som det sker i forbindelse med kontakten med den enkelte motorcyklist, når vi møder ham eller hende i butikkerne, i klubberne, på de køretekniske anlæg og ikke mindst når kørekortet erhverves hos kørelærerne.

Af samme årsag har vi sat os sammen med DKU (Dansk Kørelærer Union) (der nu også kan kalde sig for nogen) for i samarbejde med dem, at understøtte efteruddannelse mulighederne på de 29 lokale køretekniske anlæg ( der nu også kan kalde sig nogen) der findes overalt i landet.

Lad os hjælpe hinanden, med at komme sikkert igennem trafiken – på et oplyst grundlag.